Bolest je jednou z nejčastějších příčin návštěvy lékaře.

Pociťováním bolesti nás tělo varuje před škodlivými vlivy. Zatímco akutní bolesti se objevují náhle a většinou se dají léčit bez problémů, mohou se chronické bolesti objevovat stále znovu po celé měsíce a roky nebo trvat stále. Díky moderním ošetřením a lékům proti bolesti lze chronické bolesti alespoň výrazně zmírnit.

Pětina evropské populace trpí chronickými bolestmi; u lidí starších 70 let je to dokonce až jedna třetina. Možnosti medikamentózní léčby, která je v současné době k dispozici, zahrnují kvalitní výběr skupin účinných analgetik. I silné bolesti lze díky moderním koncepcím léčby a analgetikům účinně mírnit.
Dobrá komunikace mezi pacienty trpícími bolestí a ošetřujícími lékaři je pro úspěšnost zvolené léčby bolesti pomocí používaných analgetik a pro zvládání bolesti obecně zvlášť důležitá!

Články na téma bolest:

Tento text slouží pro Vaši obecnou informaci. Pokud máte potíže nebo otázky k produktům, vyhledejte prosím lékaře nebo lékárníka.