Druhy bolesti

Onkologie
Schmerz
Suchterkrankungen
Atemwege

Bolesti podpůrného a pohybového aparátu

Bolí Vás klouby. Co uděláte? Budete se šetřit! Naprosto normální reakce.
Měli byste ale změnit myšlení! Protože nedostatek pohybu často utrpení jen zvětšuje. Hlavním problémem u chronických bolestí pohybového aparátu je koloběh bolesti: aby se zabránilo bolestem, čím dál víc se omezuje pohyb – nedostatek pohybu ale opět zhoršuje příčinu bolesti!
Chybějící pohyb vede k vadnému držení a ke křečovitému stažení. Nespíte stejně dobře jako dřív, cítíte se malátně a unaveně a nepociťujete už vůbec žádnou chuť se hýbat. A pak bolesti plíživě, ale nezadržitelně sílí.

Vývoj krevních buněk

Bolesti způsobené nádory

Téměř každé nádorové onemocnění způsobuje bolesti, především v pokročilém stadiu mohou být velmi intenzivní. Lidé, kteří onemocní rakovinou, nemusejí tyto bolesti tiše snášet ani trpět. Existují vysoce účinná analgetika, která jsou dobře snášena a mohou ulehčit každodenní život. Lidé, kteří onemocní rakovinou, potřebují svou sílu ke zvládání nemoci – snášení bolestí přitom pro proces uzdravení jistě není přínosem.

Svěřte se svému ošetřujícímu lékaři. Individuální léčba bolesti uzpůsobená potřebám pacienta je důležitou součástí rozsáhlé péče o pacienty s nádory. Je důležité, abyste lékaře, kteří se o Vás starají, informovali o intenzitě. K získání přehledu o tom, kdy se bolesti objevují v čase a o intenzitě bolesti, se doporučuje vést si o bolestech deník.

Neuropatické bolesti

Pro léčbu neuropatických bolestí neboli „nervových bolestí“ je důležité znát příčinu. Nerv může například způsobovat bolesti kvůli zánětům nebo mechanickému zatížení.
Partial Nerve Severance
Nerv sám může být poškozen, například po zranění. Již drobné potíže nebo změny, jako je teplo nebo sucho, pak mohou způsobit silné bolesti.
Metabolická onemocnění, jako je např. cukrovka (diabetes mellitus), mohou vést k neuropatickým bolestem, takzvané polyneuropatii. Pacienti si stěžují na trvalé bolesti, ale rovněž na zvýšenou citlivost na dotyk na určitých místech na těle.
Blockade of pain response
Nervy mohou být též poškozené po infekčním onemocnění, třeba po pásovém oparu (herpes zoster). Pouhý dotyk v postižené oblasti vyvolává silné neuropatické bolesti.

V důsledku některých zranění při nehodách nebo některých nemocí musí být provedena amputace. Při ní dochází k přetnutí nervů. V určitých případech to může vést k bolestivému vjemu v části těla, která již vůbec neexistuje. V těchto případech mluvíme o takzvané fantomové bolesti (bolest v části těla, zejména končetině, která je pociťována po její amputaci).

K neuropatickým bolestem mohou vést také poškození mozku nebo míchy. Rovněž pacienti s příčným ochrnutím si mohou stěžovat na rušivé, nepříjemné vjemy pod místem zranění.

Neuropatické bolesti bývají často velice prudké a často jsou chronické, tedy neustále se vracejí. Z tohoto důvodu je velice důležitá správná diagnóza a cílená léčba neuropatických bolestí. Promluvte si o svých bolestivých vjemech se svým lékařem a řekněte mu, kde bolest pociťujete a jaká je. To jsou velice důležité podrobnosti pro zvolení pro Vás nejvhodnější léčby bolesti.

Články na téma bolest:

Tento text slouží pro Vaši obecnou informaci. Pokud máte potíže nebo otázky k produktům, vyhledejte prosím lékaře nebo lékárníka.