Jak vzniká bolest?

Onkologie
Schmerz
Suchterkrankungen
Atemwege

Ať je bodavá, tupá, palčivá nebo akutní – bolestí nás tělo varuje před škodlivými vlivy. Zatímco akutní bolesti se objevují náhle a většinou se dají léčit bez problémů, chronické bolesti se objevují po celé měsíce a roky opakovaně nebo jsou přítomny neustále. Ukazuje se, že jejich léčba je podstatně obtížnější. Díky moderním léčebným přístupům a analgetikům lze chronické bolesti alespoň výrazně mírnit.

Bolest je zásadně nezbytná k životu. Představte si, že byste měli zánět slepého střeva bez bolestí břicha. Pro Vás by to sice bylo příjemné, ale pravděpodobně byste nic nezpozorovali a nešli k lékaři. Zánět by zůstal neodhalen a neléčen a měl by závažné zdravotní důsledky. Akutní bolest představuje tedy jako příznak varovnou funkci těla.

Zcela jinak je to s chronickými bolestmi: neupozorňují nás na bezprostředně hrozící nebezpečí, jako je zánět slepého střeva, protože se samy staly chorobou. Bolest již tedy nesplňuje původní funkci varovného signálu. V medicíně mluvíme o syndromu chronické bolesti.

Chybné reakce vznikají v mozku

Chybná reakce mozkuBolesti vznikají v mozku, ne v místě události. Tam se však nacházejí nervy, které vysílají signály do mozku, kde se aktivuje bolestivý vjem. Při silných bolestech přetrvávajících delší dobu se v průběhu času nervové buňky změní. Stávají se citlivější a reagují již na velmi malé vzruchy. V průběhu času se tato chybná reakce upevní, až se bolest stane nezávislou.

Nervy pak vysílají do mozku signály o bolesti, aniž by došlo k poškození. Má-li se uniknout z této smyčky bolesti, pomůže v tomto stadiu pouze cílená léčba.

Bolesti se musí léčit jako každé jiné onemocnění. Bolesti lze zvládnout. Nestyďte se mluvit se svým lékařem o bolestech. I když otázka „jak to bolí?“ zní často zvláštně, pokuste se přesto druh bolesti ujasnit. Poznamenejte si četnost výskytu bolesti, pociťovanou intenzitu (přibližně na stupnici od 1 do 10) a jak bolest vnímáte – spíše jako tupou a tepavou, nebo spíše palčivou a vystřelující. Lékař může pomocí těchto informací určit nejvhodnější léčbu.

Další články na téma bolest:

Tento text slouží pro Vaši obecnou informaci. Pokud máte potíže nebo otázky k produktům, vyhledejte prosím lékaře nebo lékárníka.