Proč má léčba bolesti smysl

Onkologie
Schmerz
Suchterkrankungen
Atemwege

Správná léčba bolesti

Léčba bolesti pomáhá tím, že poskytuje možnost zbavit se dlouhodobé bolesti. Tělo pak již nereaguje na bolestivý vzruch bolestivou reakcí. Co to pro Vás znamená?

Díky správné léčbě bolesti:

 • budete opět pohybliví,
 • budete méně odkázáni na cizí pomoc: budete moci svůj každodenní život opět utvářet sami podle vlastních rozhodnutí,
 • nebudete většinou zatěžováni ani v noci: budete moci znovu prospat celou noc, a budete tedy i přes den aktivnější a výkonnější,
 • budete moci opět žít aktivní život: podnikat akce společně s rodinou, dětmi a vnoučaty, navazovat sociální kontakty na pracovišti, zažívat radost ve volném čase,
 • dosáhnete opět vnitřní rovnováhy: protože téma bolesti již nebude ovládat celé Vaše myšlení a jednání.

Bolesti se musejí – jako každá jiná nemoc – léčit. Bolesti lze zvládnout. Pak bude Váš každodenní život opět stát za to!

Při léčbě je potřebná Vaše součinnost

Bez Vaší aktivní součinnosti nebude pro lékaře lehké nalézt pro Vás co nejvhodnější léčbu. Popište mu proto přesně své dosavadní problémy. Rozhodující je trvání a průběh bolesti, ať již jde o akutní nebo chronické, a jaké bolesti jsou. To jsou podstatné informace, které Váš lékař potřebuje pro zvolení vhodného léku proti bolesti. Pro mnoho lidí je však posouzení bolesti a její intenzity obtížné, protože jejich prožívání jednotlivcem je samozřejmě subjektivní.

Pokuste se přesto předem odpovědět sami pro sebe na následující otázky:

 • Kde přesně jsou místa na těle, kde bolesti máte?
 • Jak je vnímáte (bodavé, tupé, řezavé)?
 • Jaké měly bolesti dosavadní průběh (zda existuje pravidelnost, určitá denní doba, výkyvy intenzity bolesti)?

Na základě těchto informací může lékař přistupovat k Vaší situaci individuálně a stav lépe zhodnotit.

Váš lékař potom zahájí léčbu bolesti, která se bude mimo jiné řídit doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO). Světová zdravotnická organizace vydala pro cílenou léčbu bolesti doporučení, která se již léta považují za důležitou pomůcku pro lékaře. Je v nich stanoveno, že zvolení léku proti bolesti se zásadně řídí intenzitou bolesti. Je řada léků, které se co do svého účinku a formy podávání liší. Léky proti bolesti mohou být užívány ve formě tablet nebo kapslí. Lze je aplikovat rovněž přes kůži a používají se pak jako krém, gel nebo náplast. Samozřejmě existují i ve formě injekcí.

Léčba bolesti opioidy

Řecký bůh spánku „Morfeus“ byl pro německého lékárníka Friedricha Sertürnera zdrojem inspirace při pojmenování „jeho“ morfia. Kolem roku 1804 se mu poprvé podařilo izolovat z máku setého zásaditou látku (alkaloid), která má uklidňující a uspávací účinky. O několik let později byly z máku setého izolovány další alkaloidy, které byly rovněž synteticky vyráběny a používány v oblasti medicíny.
Trvalo to však až do 80. let, než byly účinné látky k dispozici ve formě, která umožňovala pacientům trpícím bolestí příjemné podávání. Dnes existují vedle známého morfia další účinné látky příbuzné morfiu, které se vyznačují účinkem zmírňujícím bolest a dobrou snášenlivostí.

Typy

 • Nejprve to nejdůležitější: Berte svá analgetika co možná nejpravidelněji, jak Vám předepsal lékař.
 • Tato pravidelnost je pro léčbu chronických bolestí rozhodující.
 • Když budete s další dávkou otálet příliš dlouho, mohou se bolesti znovu objevit a Vy byste mohli dospět k názoru, že Vaše analgetikum působí nedostatečně. Váš lékař bude pak nucen zvýšit Vám dávku, ačkoliv by to možná vůbec nebylo nutné.

Každý lék, který působí, má také vedlejší účinky – analgetika v tom nepředstavují žádnou výjimku. Opioidy jsou však léky, které jsou v zásadě dobře snášeny, a to i při dlouhodobějším podávání. Nevykazují žádný škodlivý účinek na tělesné orgány. K nejčastějším vedlejším účinkům na začátku léčby patří závratě, nevolnost a únava. Požádejte svého lékaře o lék proti počáteční nevolnosti. Opioidy kromě toho rovněž způsobují obstipaci (zácpu). Proto se od začátku doporučuje dostatečně pít a dbát na vyváženou stravu bohatou na vlákninu.

Správné podávání orálních opioidů s prodlouženým účinkem

Při chronických bolestech se osvědčilo podávání orálních opioidů a takzvaných opioidů s prodlouženým účinkem.

Orální léčiva lze dávkovat individuálně, to znamená podle Vašich potřeb. Bolestivý vjem je často rozdílný a mnozí lidé pociťují např. přes den větší bolesti než v noci. Váš lékař s Vámi domluví individuální medikaci a stanoví dávkování podle výskytu Vaší bolesti. Je rozumné, když za tímto účelem budete své bolesti pravidelně zaznamenávat do deníku o bolesti.

V případě léčiv ve formě s prodlouženým účinkem se účinná látka uvolňuje zpomaleně. To znamená, že při dostatečném dávkování budou bolesti tišeny po dlouhou dobu. Obzvlášť výhodné jsou léky s dobou účinku 12 hodin, protože se musejí užívat pouze dvakrát denně, nejlépe v pevně stanovenou dobu. Tak je v krvi vždy přítomno stejné množství účinné látky, hladina v krvi zůstává tedy konstantní. Opioidy s prodlouženým účinkem jsou také dobře snášeny i při dlouhodobějším užívání a při užívání vyšších dávek.

Pamatujte na to: Pravidelné užívání je klíčem k úspěchu!
Užívání léku v různou dobu je nevýhodné, protože existuje nebezpečí, že hladina v krvi poklesne a znovu se objeví bolesti, s nimiž již nebude možné dlouhodobě účinně bojovat.

Dávkovací schéma s 12ti hodinovým cyklem

Blutzellen Entwicklung

Další články na téma bolest:

Tento text slouží pro Vaši obecnou informaci. Pokud máte potíže nebo otázky k produktům, vyhledejte prosím lékaře nebo lékárníka.