Dýchací cesty

Onkologie
Schmerz
Suchterkrankungen
Atemwege

Ke všemu, co děláme, potřebujeme kyslík. Téměř žádná činnost lidského těla nefunguje bez dostatečného zásobování kyslíkem. O to více je negativně ovlivňována kvalita našeho života, pokud z důvodu onemocnění dýchacích cest zásobování kyslíkem neprobíhá hladce. Onemocnění dýchacích cest patří k nejrozšířenějším nemocem vůbec. Existuje řada onemocnění, která mohou postihnout dýchací cesty: vedle akutních infekcí, jako jsou nachlazení, dávivý kašel a bronchitida, k nim rovněž patří chronické formy, jako jsou astma a CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc). Zatímco akutní onemocnění dýchacích cest lze obvykle vyléčit za relativně krátkou dobu, u chronických onemocnění je většinou nutná celoživotní léčba. Na této stránce se dozvíte více o tom, jak lze léčit astma a CHOPN a jak se s těmito onemocněními dobře vypořádat v každodenním životě.

Články na téma dýchacích cest:

Tento text slouží pro Vaši obecnou informaci. Pokud máte potíže nebo otázky k produktům, vyhledejte prosím lékaře nebo lékárníka.