Diagnostika astmatu

Onkologie
Schmerz
Suchterkrankungen
Atemwege
Důkladná diagnostika je obzvlášť důležitá.

Ačkoliv je astma často se vyskytujícím onemocněním, není vždy diagnostikováno včas. Příčinou toho je, že příznaky jsou často relativně nespecifické a mohou rovněž ukazovat na jiná onemocnění. Dalším důvodem je, že astma je epizodická nemoc (vznikající občas, v určitých intervalech s mezidobími bez obtíží) a funkce plic může být v období bez záchvatů normální. Důkladná diagnostika je tedy u astmatu obzvlášť důležitá.

Základní diagnostika

blockade-of-pain-response

V případě podezření na astma položí lékař otázky ohledně anamnézy, např.: Kdy, jak často, v jakých situacích se potíže vyskytují? Jsou přítomné alergie? Jaká jiná onemocnění se vyskytla? Trpí blízcí příbuzní onemocněním dýchacích cest?

Následuje tělesné vyšetření s poklepem a poslechem plic. Pískavé nebo vrzavé zvuky při výdechu mohou být prvními náznaky astmatu. Poté lékař vyšetří funkci plic. Při vyšetření měří speciální přístroj (spirometr) proud vzduchu a vypočítá objem vzduchu, který lze během první sekundy vydechnout (sekundová kapacita, FEV1), a celkový objem vzduchu, který pacient dokáže vydechnout po hlubokém nádechu (vitální kapacita, VC). Vzájemný poměr těchto hodnot poskytuje informace o tom, jak moc jsou dýchací cesty zúžené.
Obzvlášť přesně lze plicní objem a proudový odpor dýchacích cest stanovit pomocí celotělové pletysmografie (vyšetřovací metoda založená na záznamu změn velikosti objemu orgánu při jeho funkci). Pacient se při ní nachází v uzavřené kabině a dýchá přes náustek.

Zúžení dýchacích cest může rovněž změřit pacient doma přístrojem peak-flow metr. Peak-flow metr měří maximální průtokovou rychlost vzduchu, které je dosaženo během silného výdechu (peak expiratory flow, PEF). Pokud jsou dýchací cesty zúžené, sníží se průtoková rychlost vydechovaného vzduchu a hodnota PEF klesne.

Spouštěče astmatu

Při podezření na alergické astma se lékař navíc pokusí stanovit spouštěcí alergeny. Za tímto účelem může být proveden tzv. prick test, při němž se kůže lehce nabodne a nanesou se na ni malá množství různých alergenů. Kožní reakce poskytne informace o vyskytujících se alergiích.

Pokud by nebyly výsledky jednoznačné, může být též proveden inhalační provokační test, při němž pacient vdechuje alergeny za zvyšujícího se dávkování. Lékař při testu několikrát měří funkci plic. Vyskytující se zhoršení funkce plic nebo příznaky astmatu ukazují, že pacient reaguje na inhalovaný alergen.

Testy reverzibility

Pokud hodnoty naměřené při diagnostice funkce plic ukazují na zúžení dýchacích cest, může pacient pro další ujasnění diagnózy inhalovat lék, který dýchací cesty rozšíří, takzvané krátkodobě působící beta-2-sympatomimetikum (short-acting beta agonist, SABA). Pokud se 15 až 20 minut po inhalaci projeví zlepšení funkce plic, tzn. dojde k ústupu zúžení, je to potvrzením diagnózy astmatu.

Další vyšetření

V případě potřeby mohou být provedena další vyšetření, např. rentgen, EKG a ultrazvuková vyšetření. Ta slouží k vyloučení dalších možných příčin onemocnění nebo vzniklých následných poškození.

Další články na téma dýchacích cest:

Tento text slouží pro Vaši obecnou informaci. Pokud máte potíže nebo otázky k produktům, vyhledejte prosím lékaře nebo lékárníka.