Jak vzniká astma?

Onkologie
Schmerz
Suchterkrankungen
Atemwege

Astma je chronický zánět dýchacích cest (průdušek), při němž dýchací cesty přecitlivěle reagují na určité podněty, a tím se zužují. Tyto podněty mohou být vyvolány původně neškodnými látkami (pyly, ovocem, ořechy) nebo fyzickou zátěží či přetěžováním. V důsledku toho dochází k záchvatovité dušnosti, ke kašli, k vykašlávání a pískavým a vrzavým zvukům při výdechu. Četnost výskytu astmatu v posledních desetiletích ve většině zemí, zejména však u průmyslově vyspělých národů, výrazně stoupla. Přesné důvody dosud nejsou známy. Za důležité rizikové faktory astmatu se považují alergická onemocnění (např. senná rýma, neurodermitida [silně svědivé kožní nemoci] u samotného pacienta nebo v rodině a astmatická onemocnění v rodině). Rovněž však vlivy prostředí (např. cigaretový kouř, znečištění ovzduší) a časté virové infekce mohou při odpovídající predispozici astma vyvolat.

Existují tři různé formy astmatu: Při alergickém astmatu jsou potíže vyvolány alergeny, např. květovými pyly, domácím prachem nebo zvířecí srstí. Typickými spouštěči nealergického astmatu jsou fyzická zátěž, velké výkyvy teplot vdechovaného vzduchu nebo tabákový kouř. U smíšených forem mohou být astmatické záchvaty vyvolány jak alergickými, tak nealergickými spouštěči.

Další články na téma dýchacích cest:

Tento text slouží pro Vaši obecnou informaci. Pokud máte potíže nebo otázky k produktům, vyhledejte prosím lékaře nebo lékárníka.