Historie společnosti

Onkologie
Schmerz
Suchterkrankungen
Atemwege
1952

Vznik společnosti

Mundipharma v České republice je pobočkou farmaceutické společnosti, která působí v mezinárodním měřítku. Historie společnosti sahá do roku 1952, kdy dva bratři, lékaři Mortimer D. Sackler, MD, a Raymond R. Sackler, MD, koupili společnost „Purdue“ se sídlem v USA. Noví vlastníci vytvořili mezinárodní farmaceutickou společnost, která dnes působí v mnoha evropských zemích i ve světě.

1985

Zaměření výzkumu „specialista na bolest“

Zaměřením nezávislého centra Mundipharma pro výzkum a vývoj jsou mimo jiné opioidní analgetika, která se používají k léčbě silných bolestí. Společnost Mundipharma stanovila v terapii bolesti léčebná měřítka a díky inovativním léčivům výraznou měrou zlepšila léčbu silných bolestí jak pro lékaře, tak pro pacienta.

1990

Expanze do východní Evropy

Společnost Mundipharma má od 90. let pobočky v několika zemích střední a východní Evropy. Kromě zastoupení v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Rusku a Polsku probíhá obchodní spolupráce s místními distribučními společnostmi v Pobaltí, Chorvatsku, Slovinsku a Maďarsku. Centrálou pro střední a východní Evropu je Mundipharma Gesellschaft se sídlem ve Vídni.

2004

Onkologie v centru pozornosti

Od roku 2004 společnost Mundipharma působí v oblasti léčby nádorových onemocnění. V České republice každoročně onemocní více než 77 000 lidí1 rakovinou. Nádory jsou aktuálně druhou nejčastější příčinou úmrtí po kardiovaskulárních onemocněních.

2014

Zaměření na léčbu dýchacích cest

Společnost Mundipharma rozšiřuje portfolio produktů o přípravky pro léčbu onemocnění dýchacích cest a astmatu. Tím se společnost Mundipharma vydává do oboru, který je pro ni zcela nový.

1Česká republika a rakovina v číslech. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně [online]. [vid. 2012-02-03]. Dostupné z: http://www.linkos.cz/co-musite-vedet/ceska-republika-a-rakovina-v-cislech/