INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Onkologie
Schmerz
Suchterkrankungen
Atemwege

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí! Společnost Mundipharma přikládá ochraně údajů, důvěrnosti a zabezpečení údajů velkou důležitost a při jejich zajišťování postupuje v souladu s platnými evropskými předpisy o ochraně údajů. Ochraně soukromí přikládáme velký význam. Proto bychom vás rádi informovali o tom, které osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům tyto údaje používáme a jaká práva jsou spojena s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů nebo údajů vztahujících se k osobám je předmětem nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  Osobními údaji jsou veškeré údaje umožňující přímo či nepřímo identifikovat konkrétní osoby, např. jméno, datum narození, e-mailová nebo poštovní adresa či telefonní číslo. Obecně zpracováváme osobní údaje pouze v souladu s platným obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme obecně pouze tehdy, existuje-li k tomu oprávněný důvod k pracovním účelům nebo pokud jejich shromažďování a zpracování slouží ke splnění zákonem stanovené povinnosti, popř. pokud je jejich zpracovávání ve veřejném zájmu či musí být prováděno z lékařských důvodů za účelem ochrany dotčené osoby.

Následující informace se vztahují na veškeré osobní údaje, které jsou shromažďovány online i offline prostřednictvím komunikačních prostředků, jako jsou internetové stránky (soubory cookie, IP adresa, DocCheck, kontaktní formuláře), e-mail a jiné komunikační prostředky, jejichž prostřednictvím jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje.

 

Informace o vašich právech

Máte právo kdykoliv požadovat informace o tom, které vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány (více informací viz čl. 15 GDPR), právo požadovat opravu nebo vymazání vašich osobních údajů (více informací viz čl. 16 GDPR), právo omezit zpracovávání vašich údajů (více informací viz čl. 18 GDPR), právo vznést námitku proti zpracovávání vašich údajů (více informací viz čl. 21 GDPR), a právo na přenositelnost vašich údajů (více informací viz čl. 20 GDPR). Dále jste oprávněni kdykoliv odvolat souhlas s používáním osobních údajů, přičemž toto odvolání souhlasu je účinné do budoucna. V této souvislosti nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese privacy@mundipharma.cz.

V případě porušení práva na řádné zpracovávání osobních údajů máte právo podat stížnost k českému úřadu pro ochranu osobních údajů či k jinému příslušnému orgánu pro dohled nad ochranou údajů v rámci EU, a to zvláště v místě svého pobytu nebo v místě výkonu práce.

Dotazy nezletilých osob v souvislosti s osobními údaji mohou být zodpovězeny pouze se souhlasem jejich zákonných zástupců.

Osobní údaje nezpracováváme k marketingovým účelům, pokud k tomu od vás neobdržíme výslovný souhlas.

Nepřejete-li si, aby bylo vaše používání našich internetových stránek anonymně sledováno prostřednictvím souborů cookie, můžete odpovídajícím nastavením internetového prohlížeče zakázat veškeré soubory cookie nebo nastavit, abyste byli vždy informováni o tom, že do vašeho zařízení budou uloženy soubory cookie.

 

Informace o zpracovávání údajů

Společnost Mundipharma zpracovává osobní údaje v místních i globálních systémech.

Společnost Mundipharma zpracovává následující osobní údaje zdravotnických pracovníků: Jméno, oslovení, název pracovní pozice, obor, název vaší společnosti, kontaktní údaje, jsou-li vámi poskytnuty (telefon, fax, poštovní adresa, e-mailová adresa), údaje o vašich dosavadních pracovních kontaktech se společností Mundipharma. Dále společnost Mundipharma u smluvních partnerů zpracovává také např. údaje, jako jsou číslo sociálního pojištění a bankovní údaje sloužící k běžnému plnění smlouvy a z daňově-právních důvodů. Zpracovávání údajů zdravotnických pracovníků je prováděno za účelem stanovení cílových skupin, plnění smluv, k dokumentaci spolupráce, informací o poskytování poradenství, k podpoře a dalšímu vzdělávání v odborné vědecké oblasti a k dokumentování komunikace.

Osobní údaje dodavatelů a spolupracujících partnerů, jako jsou jména, oslovení pracovní pozice, obor, název společnosti, kontaktní údaje (telefon, fax, poštovní adresa, e-mailová adresa) jsou zpracovávány z důvodu plnění smluv a ze zákonem stanovených důvodů.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání, jako jsou životopisy a motivační dopisy, jsou z právních důvodů bez souhlasu uchovávány po dobu nejvýše 6 měsíců.

Pro využití sekce našich internetových stránek pro odborníky od vás aplikace DocCheck vyžaduje určité osobní údaje, a to z toho důvodu, že určité informace o lécích na předpis vám mohou být poskytnuty pouze v případě, že jste příslušníky určité kategorie odborných pracovníků. V takovém případě jsme povinni si vyžádat vaše osobní údaje, jakož i požadovat důkaz o tom, že spadáte do požadované kategorie z hlediska odbornosti. Shromážděné osobní údaje jsou používány výhradně k poskytnutí požadovaného informačního obsahu našich stránek, popř. pro účely statistického vyhodnocení při zajištění přísné důvěrnosti při nakládání s těmito údaji. K použití vašich osobních údajů nad tento rámec je nutný váš souhlas.

Při vstupu na naše internetové stránky nejsou zásadně zveřejňovány žádné osobní údaje. Z bezpečnostních důvodů jsou však na našich serverech uloženy údaje, jako jsou jméno vašeho poskytovatele připojení k internetu, internetová stránka, z níž vstupujete na naše stránky, internetové stránky, které u nás navštívíte, soubory cookie a vaše IP adresa. Na základě těchto údajů by případně byla možná identifikace, v této souvislosti však není prováděno žádné vyhodnocování údajů umožňující identifikaci konkrétních osob. Údaje mohou být vyhodnocovány pro statistické účely, konkrétní uživatel však zůstává anonymní.

 

Bezpečnost a důvěrnost

Společnost Mundipharma přikládá zabezpečení osobních údajů velkou důležitost. Abychom zajistili jejich bezpečnost, používáme odpovídající bezpečnostní opatření k zabezpečení osobních údajů proti ztrátě, zneužití, manipulaci, neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně nebo zničení, a to např. omezením přístupu k systémům, ochranou souborů přístupovými hesly, uzamčením dokumentů v papírové podobě v uzamykatelných skříňkách jakož i používáním běžných firewallů.

Údaje, které nám poskytujete prostřednictvím internetových stránek, jsou prostřednictvím internetu přenášeny na náš server zabezpečeným připojením (SSL) v šifrované podobě a bezpečně uloženy a zabezpečeny.

 

Hlášení vedlejších účinků

V případě hlášení vedlejších účinků musí být ze zákonem stanovených důvodů uloženy veškeré údaje z tohoto hlášení i obsah vašeho sdělení. Odesláním tohoto hlášení udílíte svůj výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených údajů pro účely zpracování.

 

Předávání údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje nejsou společností zveřejňovány ani neoprávněně předávány třetím osobám, a především ne bez vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze tehdy, je-li to nezbytné za účelem poskytnutí požadované služby, např. k poskytování služeb, k hodnocení našich internetových stránek z hlediska uživatelů, k poskytování marketingových informací o našich produktech, zpracování údajů nebo technické podpory. Poskytovatel služeb se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu s platným obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Spolupracujeme výhradně s poskytovateli služeb poskytujícími dostatečné záruky používání vhodných technických a organizačních opatření zajišťujících přiměřenou ochranu vašich práv.

Pokud jsou data přenášena do zahraničí, společnost Mundipharma zajišťuje, že subjekt zajišťující tento přenos je vázán povinností zajištění odpovídající úrovně ochrany přenášených dat.

Společnost Mundipharma může být dále ze zákona povinna poskytnout vaše údaje v případě, že je jejich poskytnutí nezbytné za účelem uplatnění práv, výkonu práv nebo ochrany právních nároků zadavatele před příslušným úřadem.

Pro bližší informace, popř. v případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na adrese privacy@mundipharma.cz.

 

Doba trvání uložení údajů

Osobní údaje ukládáme pouze po dobu nezbytnou pro účely, kvůli nimž byly tyto údaje shromážděny nebo k jejichž zpracovávání jste poskytli souhlas, není-li jinak stanoveno zákonem. V této souvislosti je potřeba vzít v úvahu, že z daňově-právních důvodů musí být smlouvy a jiné dokumenty související s naším smluvním vztahem uloženy po dobu 10 let (ustanovení § 132 spolkového zákona o daních, § 93 odst. 3 zákona o společnostech s ručením omezeným).

 

Odkazy na jiné stránky

Zásady ochrany údajů, které jsou zde uvedeny, se týkají pouze internetové stránky mundipharma.cz a jiných internetových stránek společnosti Mundipharma a nevztahují se na internetové stránky třetích osob.

Internetové stránky společnosti Mundipharma obsahují odkazy na různé stránky, které mohou návštěvníkům našich stránek poskytnout užitečné informace. Toto prohlášení o ochraně údajů se na tyto stránky nevztahuje, proto doporučujeme spojit se s jejich poskytovateli přímo ohledně jejich zásad ochrany údajů.

 

Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo bez předchozího oznámení upravovat informace uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů a přizpůsobovat je aktuálně platné legislativě. Platná je vždy aktuální verze uveřejněná na tomto místě.

 

Kontakt

V případě dalších dotazů nebo stížností v souvislosti se zpracováváním osobních údajů kontaktujte prosím naše právní oddělení na adrese privacy@mundipharma.cz.

MUNDIPHARMA GesmbH. Austria – organizační složka ČR
Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8
IČO: 643 31 555
DIČ: CZ 643 31 555

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 74945
Dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 

2. ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Všeobecné informace o zpracovávání osobních údajů v souvislosti se soubory cookie

Jakmile navštívíte naše internetové stránky, shromažďujeme údaje automaticky prostřednictvím souborů cookie.

Pokud na našich internetových stránkách existuje možnost zadání osobních údajů (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), je jejich zadávání vždy dobrovolné. Tyto údaje nejsou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám a jsou používány výhradně ke konkrétnímu uvedenému účelu. Souhlas, který nám byl udělen, může být kdykoliv zrušen bez udání důvodu. Neexistuje povinnost zadávat údaje, které od vás na našich internetových stránkách žádáme.

 

Co jsou to soubory cookie

Naše internetové stránky používají soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány do koncového zařízení návštěvníka stránky, jakmile navštíví naše stránky. Soubory cookies využíváme k optimalizaci našich internetových stránek pro zvýšení pohodlí uživatelů.

Většina souborů cookie na těchto stránkách jsou dočasné soubory cookie, tzv. session cookies. Ty sou automaticky vymazávány poté, co návštěvník naše stránky opustí. Naopak trvalé soubory cookie zůstávají v koncovém zařízení uloženy, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookie nám umožňují identifikovat váš internetový prohlížeč při vaší další návštěvě.

Při návštěvě našich internetových stránek jsou do vašeho prohlížeče ukládány výhradně jen ty soubory cookie, které jsou pro fungování těchto stránek nezbytně nutné. Jinak zpracováváme osobní údaje získané uložením souborů cookie teprve poté, co k tomu získáme vás výslovný souhlas.

Ukládání souborů cookie můžete kdykoliv zakázat odpovídajícím nastavením internetového prohlížeče. Kromě toho můžete z prohlížeče kdykoliv odstranit soubory cookie, které do něj již byly dříve uloženy. Toto je možné provést ve všech běžných prohlížečích. Rádi bychom však upozornili na to, že po zákazu ukládání souborů cookie do internetového prohlížeče nebo v případě vymazání dosud uložených souborů cookie za určitých okolností nebudete moci plně využívat všechny funkce našich internetových stránek.

 

Log soubory webového serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. log souborů webového serveru, které nám váš internetový prohlížeč automaticky poskytuje. Jedná se o:

typ a verzi internetového prohlížeče

  • používaný operační systém
  • URL referer (URL adresa, z níž vstupujete na naše stránky)
  • název hostitele – počítače, z něhož vstupujete na internetové stránky
  • čas vydání požadavku na přístup k serveru

Tyto údaje nemohou být přiřazeny ke konkrétní osobě. Slučování těchto údajů s jinými zdroji dat není prováděno. Vyhrazujeme si právo zpětně tyto údaje prověřit, pokud se vyskytnou konkrétní náznaky, že došlo k jejich protiprávnímu použití.

 

Místo a doba trvání uložení údajů

Jakmile s námi navážete kontakt, jsou vámi uvedené údaje u nás uloženy po dobu šesti měsíců za účelem zpracování vašeho požadavku a pro případ následných požadavků. Tyto údaje nejsou bez vašeho souhlasu předávány třetím osobám. Námi ukládané údaje jsou uloženy po dobu 14 dnů u našeho hostingového providera, společnosti Hetzner Online GmbH. Kromě toho z bezpečnostních důvodů využíváme služeb externích poskytovatelů služeb za účelem zálohování dat, u nichž jsou data uložena po dobu až pěti let.

 

Zabezpečení prostřednictvím SSL

Objednávky a osobní údaje jako jsou jméno, adresa a údaje o kreditní kartě, jsou zabezpečovány moderními bezpečnostními systémy. Tyto údaje jsou přenášeny v šifrované podobě a nemohou být čteny třetími osobami díky použití protokolu Secure Socket Layers (SSL) od společnosti VeriSign, což je bezpečnostní standard podporovaný všemi běžnými internetovými prohlížeči. Bezpečnostní status můžete identifikovat podle koncovky „s“ v první části internetové adresy („https:“ místo „http:“). Společnost Mundipharma Gesellschaft m.b.H. používá veškerá nezbytná opatření za účelem ochrany vašich osobních údajů. Při této ochraně nám můžete aktivně pomoci tím, že nikdy nepředáte jiným osobám heslo a zvolíte si šifrovaný přenos dat protokolem (SSL) vždy, když vám to bude námi nabídnuto (např. v rámci postupu objednávky). Pokud svůj počítač sdílíte s dalšími osobami, je potřeba se po každé relaci vždy odhlásit. Díky našemu společnému úsilí budou vaše online nákupy opravdu bezpečné.