Odpovědnost

Onkologie
Schmerz
Suchterkrankungen
Atemwege

Odpovědnost za životní prostředí

Náš výzkum a naše jednání slouží jednomu cíli: udržování lidského zdraví. Neméně důležité je však pro nás také zdravé životní prostředí, a proto je ochrana životního prostředí součástí našeho podnikatelského myšlení. Kromě jiných opatření pracujeme s moderními elektronickými archivačními systémy, a snažíme se tak co nejvíce omezit používání papíru. Jen neporušené životní prostředí může trvale umožňovat kvalitu našeho života a podporovat naše zdraví.

Naše odpovědnost při léčbě bolesti opioidy

Společnost Mundipharma Česká republika se zavázala poskytovat rozmanité portfolio léků a prostředků, které odpovídají potřebám společnosti. Naším cílem je provádět obchodní činnost eticky, transparentně a odpovědně, dělat co je správné jak pro naše zaměstnance, tak pro naše partnery, a přitom být prospěšní společenstvím, ve kterých působíme. Snažíme se pohlížet na věci z odlišné perspektivy a být odborníky v identifikaci a rozvoji potenciálu lékařských inovací, abychom smysluplně pomáhali zlepšovat život pacientů.

Jsme hrdí na naši 20-ti letou zkušenost v léčbě bolesti v České republice. Zavázali jsme se umožnit zdravotnickým odborníkům léčit bolest jejich pacientů bezpečně a odpovědně.

Jako organizace, která distribuuje opioidy, jsme si vědomi, že máme odpovědnost za přijetí takových opatření, která umožní minimalizovat riziko zneužití a nesprávného užívání těchto léků aniž bychom o ně připravili pacienty, kteří je opravdu potřebují.

Jsme si vědomi toho, že zneužívání a nesprávné užívání léků na tišení bolesti může vést k závislosti, předávkování nebo smrti. Jsme si rovněž vědomi rizika pro zdraví veřejnosti, které tyto účinné léky mohou vytvářet, zejména pokud jsou nesprávně užívány, případně zneužívány. Proto jsme se zavázali snížit riziko nesprávného užívání a zneužívání vytvořením bezpečného dodavatelského řetězce, odpovídajícím vzděláváním zdravotnických pracovníků, odpovědným prodejem a marketingem a úzkou spoluprací se státními orgány a zdravotnickými organizacemi.

Podporujeme vzdělávací programy, v souladu s předpisy tohoto odvětví, které jednoznačně, vyváženě a odpovědně sdělují skutečnosti ohledně opioidních léků, zejména jejich rizika a výhody a pomáhají zajistit, aby naše léky byly předepisovány výhradně vhodným pacientům ze správných důvodů.
Rovněž se zavazujeme nacházet nové přístupy léčby bolesti, včetně výzkumu nových mechanismů a léků, které umožní omezit nebo úplně vyloučit potřebu opioidů.