Onkologie

Onkologie
Schmerz
Suchterkrankungen
Atemwege

Rakovina je nemoc, kterou zná každý!

Rakovina je souhrnný pojem pro velice rozdílné nemoci se společnými příznaky. Vždy jde o nekontrolované bujení původně normálních buněk lidského těla. Z buněk se stávají rakovinné buňky, vrůstají do zdravé tkáně a poškozují ji. Mohou se rovněž oddělit od svého primárního ložiska a vytvářet na jiných místech v těle další rakovinné nádory (metastázy).

Na celém světě onemocní v současné době rakovinou více než jedenáct milionů lidí ročně. Bezmála osm milionů lidí na ni každý rok zemře.

V České republice onemocní rakovinou každoročně přibližně 77 000 lidí1, muži jsou postiženi o něco častěji než ženy. U obou pohlaví představují zhoubná nádorová onemocnění po kardiovaskulárních onemocněních druhou nejčastější příčinu smrti.

1. Česká republika a rakovina v číslech. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně [online]. [vid. 2012-02-03]. Dostupné z: http://www.linkos.cz/co-musite-vedet/ceska-republika-a-rakovina-v-cislech

Další články na téma onkologie:

Tento text slouží pro Vaši obecnou informaci. Pokud máte potíže nebo otázky k produktům, vyhledejte prosím lékaře nebo lékárníka.