Hematologická onemocnění

Onkologie
Schmerz
Suchterkrankungen
Atemwege
Blutzellen Entwicklung

Když se krevní buňky vymknou kontrole

Mezi oblasti výzkumu hematologie patří onemocnění krve a krvetvorných orgánů. Častými onemocněními krve jsou akutní a chronická leukémie (rakovina krve) a dále zhoubné změny mízních uzlin (lymfomy).

Všechny krevní buňky se vyvíjejí nezávisle na jejich pozdější funkci ze společných předchůdců, takzvaných kmenových buněk. Ty dozrávají v červené kostní dřeni a v lymfatické tkáni těla (mízní uzliny, slezina, mandle, brzlík a střevní sliznice) až do své plné funkčnosti a pak jsou uvolňovány do krevního řečiště.

Obrázek: Svými rozmanitými transportními a spojovacími funkcemi zajišťuje krev fungování lidské tělesné tkáně a orgánů.

Poruchy tvorby buněk

Pokud se v procesu tvorby buněk vyskytnou poruchy, může dojít k nekontrolovanému množení buněk v krvi a v lymfatických orgánech. Podle druhu buněk a vývojového stadia pak vznikají různé klinické obrazy a průběhy nemoci.

Lymphatisches System

Struktura a funkce lymfatického systému

Lymfatický systém se pomocí tenkých cév, takzvaných mízovodů, rozvětvuje v celém těle. Jako lymfatický systém je označován soubor všech mízovodů i lymfatických orgánů. Patří k němu mimo jiné mízní uzliny, slezina, lymfatické tkáně v žaludečním a střevním traktu (např. Peyerovy pláty v tenkém střevě) a v hltanu (hltanové, jazykové a patrové mandle) a dále brzlík.

Mízními cévami protéká míza, bezbarvá tekutina, která obsahuje lymfocyty, formu bílých krvinek. Podél mízních cév jsou umístěny mízní uzliny – malé fazolovité orgány. Skupiny mízních uzlin se nacházejí především v podpaží, v pánvi, ve slabinách, na šíji a v krajině břišní.

Úloha lymfatického systému

Hlavním úkolem lymfatického systému je obrana proti choroboplodným zárodkům a jiným cizím látkám, dále čištění a detoxikace od vlastních produktů látkové výměny, například buněčných zbytků. Lymfocyty procházejí v krvi a mízovodech celým tělem. Stejně jako leukocyty patří k bílým krvinkám a ve zdravém stavu plní hlavní úkoly v obraně imunity.

Obrázek: Lymfatický systém zahrnuje všechny mízovody a lymfatické orgány lidského organismu. Buňkami tohoto systému jsou lymfocyty, skupina bílých krvinek, které slouží zejména k obraně imunity.

Rakovinné buňky v lymfatickém systému

Jelikož se lymfatická tkáň vyskytuje na mnoha místech těla, mohou i zhoubné změny propuknout v téměř každé části těla. Rakovina se může šířit v téměř každém orgánu nebo tkáni v těle, včetně jater, kostní dřeně, sleziny a nosohltanu. Různé druhy lymfomů vykazují výrazné rozdíly v průběhu nemoci a vyžadují zcela rozdílné strategie léčby – od pozorování s vyčkáváním bez léčby až po nejsilnější formy chemoterapie.

Další články na téma onkologie:

Tento text slouží pro Vaši obecnou informaci. Pokud máte potíže nebo otázky k produktům, vyhledejte prosím lékaře nebo lékárníka.