Medikamentózní léčba

Onkologie
Schmerz
Suchterkrankungen
Atemwege

Chemoterapie – účinný nástroj v léčbě nádorových buněk

Při chemoterapii (rovněž cytostatická terapie) se nádorové buňky léčí takzvanými chemoterapeutiky, která účinně likvidují nádorové buňky. Kromě toho se používají různé léky, které různými způsoby zabraňují růstu nádoru. Nasazené léky (cytostatika) mají napadnout zhoubné buňky a pokud možno je kompletně zničit nebo usmrtit.

Několik let existují vedle nitrožilně aplikované chemoterapie také látky, které se podávají perorálně. Intravenózní chemoterapie (systémová chemoterapie) je dlouhodobě aplikovanou formou léčby, která působí na celé tělo, což je u klinických obrazů, jako je maligní lymfom (rakovina lymfatických žláz), u chronické lymfatické leukémie a u mnohočetného myelomu žádoucí.

Provádění chemoterapie

Chemoterapii lze provádět jak ambulantně, tak při hospitalizaci. Rozhodnutí se řídí průvodními okolnostmi – stadiem onemocnění, celkovým stavem pacienta a používaným léčivem.

Aktivně proti rakovinným buňkám

Při intravenózní chemoterapii se účinné látky dostanou krevním řečištěm do celého těla. Tímto způsobem se rakovinné buňky systémově usmrtí. Chemoterapeutika působí obzvlášť na metabolicky aktivní buňky – tedy na rakovinné buňky, které se často dělí. Jelikož se dělí a množí rovněž zdravé buňky různých orgánů, reagují na chemoterapii i tyto buňky. U pacienta se to projeví vedlejšími účinky a komplikacemi: nevolností či zvracením, průjmy, dočasným vypadáváním vlasů, narušením orgánů a tkání. Lékař s pacientem možné průvodní jevy podrobně konzultuje a případně mírní dalšími léky.

Dlouhodobá léčba

Chemoterapie probíhá v cyklech, zahrnuje tedy několik jednotlivých ošetření, která následují po sobě v určitých časových odstupech. Dávkování léků a časové úseky mezi jednotlivými ošetřeními se přesně vypočítají a stanoví předem. Mezitím se pravidelně na základě různých vyšetření ověřuje, zda je léčba účinná, tj. zda nádorové buňky zanikají.

Další články na téma onkologie:

Tento text slouží pro Vaši obecnou informaci. Pokud máte potíže nebo otázky k produktům, vyhledejte prosím lékaře nebo lékárníka.