Pokrok pro pacienty s rakovinou

Onkologie
Schmerz
Suchterkrankungen
Atemwege

Rakovina je označení pro zhoubné nádory, které vznikají nekontrolovaným množením buněk. Rakovinné buňky vykazují neřízený a ničivý růst, přičemž dochází k jejich bujení, ke vzniku takzvaných tumorů neboli nádorů. Rakovina je souhrnný pojem pro nejrůznější druhy zhoubného bujení buněk, k němuž může docházet ve všech částech těla. Označení „rakovina“ sahá až k Hippokratovi, který přirovnal neustále se šířící bujení ke klepetům raka.

Lékařský obor onkologie se zabývá prevencí, diagnózou a léčbou onemocnění rakovinou. Ve dvou posledních desetiletích bylo v tomto oboru dosaženo značných pokroků, proto lze mnoho pacientů se zhoubnými onemocněními dnes také vyléčit.

Přes úspěšnost léčby jsou onkologická onemocnění po kardiovaskulárních onemocněních nejčastější příčinou smrti – a stále ještě existují formy nemoci, na které nebyla dosud objevena žádná léčba.

Atypische Mitose

Když se krevní buňky vymknou kontrole

Každá tělní buňka se může na základě určitých změn genotypu vymknout kontrole a v důsledku jejího nekontrolovaného růstu se mohou tvořit nádory a může docházet k bujení tkání, takzvaným tumorům. Tumory lymfatického systému jsou označovány jako lymfomy. Asi 10 % pacientů s lymfomem onemocní v pozdním stadiu nemoci lymfomatózní meningitidou – šířením nádorových buněk do centrálního nervového systému, při němž rakovinné buňky pronikají až do mozkových blan.

Obrázek: Při „atypické mitóze“ dochází k dělení degenerovaných buněk, které zpravidla vede k nekontrolovanému buněčnému růstu.

Další články na téma onkologie:

Tento text slouží pro Vaši obecnou informaci. Pokud máte potíže nebo otázky k produktům, vyhledejte prosím lékaře nebo lékárníka.